EDUCACIÓ INFANTIL

Preparar el professorat que s’ocupa de les etapes inicials en el nostre sistema educatiu és una de les especialitats més demandades i en la que hi tenim més experiència. La consciència d’aquesta importància fa que, en aquest àmbit, la nostra preparació destaqui per les eines i la profunditat:

  • Constant preparació, sota la base del contingut de cada convocatòria, seguint les profundes renovacions en la preparació infantil.
  • Plasmació d’aquesta realitat al material  que posa a disposició de la preparació per a tot l’alumnat, que es planifica i es desenvolupa partint d’ella.
  • Exposició constant i individualitzada de les evolucions legislatives i programàtiques, pedagògiques i socials, que han influït en el sistema educatiu vigent, posant èmfasi en les necessitats que van sorgint en cada moment.

Tot i que aquesta sigui una especialitat consolidada a la nostra acadèmia, així com plenament implementada al sistema educatiu català, no es pot esbiaixar la seva consideració respecte l’enorme rellevància i la profunditat dels canvis que ha patit al llarg dels temps.

Precisament aquestes característiques tan particulars fan que tota preparació a l’acadèmia, amb les particularitats de cada àrea, es focalitzi en la individualització de l’ensenyament, l’excel·lència amb el professorat que preparem i la recerca d’uns resultats que es traslladin en una millora material de la docència al sistema públic educatiu.

Contacta’ns per a la preparació en ed. infantil

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Aquesta segona etapa de l’educació obligatòria, caracteritzada per la seva llarga durada i la major autonomia dels nens i nenes, implica també una necessària especialització primordial per a tot el cos docent:

  • Estudi i preparació dels canvis i estructuracions legislatives.

  • Seguiment i preparació de tot el temari d’oposicions amb acompanyament complet.

  • Material propi actualitzat i foment de les eines necessàries per a ser un membre del cos de mestres de la Generalitat altament capacitat/a.

Com succeeix amb l’especialització en infantil, cal que l’exigència en la qualitat docent es trobi també en aquesta segona etapa fonamental en l’educació. És per això que, tractant també les primeres matèries concretes de cada branca del coneixement, el professorat que surt de l’acadèmia ho fa amb uns estàndards d’exigència òptims per al desenvolupament d’aquestes tasques.

contacta’ns per a la preparació en ed. PRIMÀRIA

LLENGUA ANGLESA

Les exigències d’internacionalització i profusió de l’ús en llengua anglesa fa que aquesta especialitat hagi evolucionat particularment, amb unes transformacions a les escoles públiques que no es poden obviar. Així, d’aquesta especialització oferida en destaquem:

  • Seguiment, com en totes les altres branques, d’una preparació basada en els temaris oficials per a cada convocatòria.
  • Complements i preparació addicional amb elements presents en la pràctica diària de la docència en aquesta especialitat amb material ad hoc.
  • Fusió entre la preparació pròpia i individual de cada persona amb els materials que l’acadèmia facilita expressament, amb totes les actualitzacions i elements essencials.

La demanda progressiva que ha tingut aquesta especialitat al sector públic, així com l’enorme rellevància per dotar d’un coneixement imprescindible a la societat del segle XXI, fan d’aquesta una de les branques que precisa una formació integral i profunda que permeti assolir a tot el professorat les competències necessàries per a enfrontar-se a la realitat educativa.

Contacta’ns per a la preparació en llengua anglesa

TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL

A causa de l’alta demanda que hem observat en quant a la formació de TEI, a partir de setembre del 2020 formem a grups específics per aquesta branca.

Alhora, donada les característiques particulars en quant a temari, preparació, funcions i necessitats professionals, recomanem fer una consulta prèvia sobre disponibilitat de places i/o grups.

La formació que oferim des d’Oposalvent té en compte les funcions pròpies de les tècniques d’educació infantil: centrant-nos en les funcions de programació i avaluació dels processos educatius i d’atenció a la infància de 0 a 6 anys, adaptem el programa preparatori no només al que resulta propi de cada convocatòria oficial, sinó també a oferir la millor preparació que serveixi per a aquelles funcions als centres educatius catalans.

Així, des d’Oposalvent oferim una preparació integral tenint present que les TEI esdevenen protagonistes essencials en el procés d’aprenentatge i desenvolupament de nens i nenes, de manera que adaptem tot el programa per a tenir professionals que puguin desenvolupar el seu potencial i, sobretot, saber-ho traslladar als seus llocs de treball en favor de tot l’alumnat.

Contacta’ns sobre grups TEI

A punt per avançar?

CONTACTA’NS